Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

VrijwilligersHET VRIJWILLIGERSWERK NAARGELANG DE ZORGSETTING

 

De thuiszorg en de thuisvervangende zorgsettings

In de thuiszorg gaat de vrijwilliger langs bij de patiënt thuis. De contacten zijn individueel. Bij de inschakeling van een vrijwilliger wordt bekeken of het profiel van de vrijwilliger past bij dat van de patiënt. De vrijwilliger staat er in de thuiszorg min of meer alleen voor. Er is tijdens zijn bezoek geen onmiddellijke omkadering door beroepskrachten. De vrijwilliger kan uiteraard altijd een beroep doen op de palliatief deskundigen van de thuiszorgequipe van het Netwerk Palliatieve Zorg. De bezoeken van de vrijwilliger worden bepaald in functie van de vraag van de patiënt en zijn naasten. Het takenpakket kan heel verscheiden zijn. Het kan gebeuren dat er meer dan één vrijwilliger wordt ingezet bij een patiënt.

De vrijwilliger kan ook worden ingeschakeld bij een patiënt die woont in een thuisvervangende zorgsetting: een woonzorgcentrum of een voorziening voor personen met beperkingen. De vrijwilliger wordt gekoppeld aan de palliatieve bewoner, niet aan de instelling. Een volgende inschakeling kan in een andere voorziening zijn.

Naast de contacten met de bewoner, zijn er ook de contacten met het personeel van de instelling en ook met hen moeten er afspraken worden gemaakt. Voor en na elk bezoek aan een bewoner is er een kort uitwisselingsmoment met de verantwoordelijke van de voorziening. De contacten met de bewoners zijn individueel, in principe ondersteunt men slechts één bewoner. In tegenstelling tot de thuiszorg kan de vrijwilliger hier wél onmiddellijk terugvallen op de beroepskrachten. De bezoeken en de taakinvulling worden gepland in overleg met de bewoner, zijn naaste omgeving en het personeel van de instelling.

 

Het ziekenhuis

In het ziekenhuis bezoekt de vrijwilliger de palliatieve patiënt op de verpleegafdeling waar hij verblijft. De vrijwilliger krijgt de nodige informatie over de patiënt via het palliatief supportteam en de verpleegafdeling vóór hij zijn bezoek aanvat.

In het ziekenhuis ontmoet de vrijwilliger heel wat verschillende personeelsleden o.a. verpleegkundigen, onderhoudspersoneel, paramedici, artsen en ook andere vrijwilligers. De bezoeken en de taakinhoud worden gepland door het palliatief supportteam in overleg met de verpleegafdeling, de patiënt en zijn naasten. Na elk bezoek wordt verslag uitgebracht aan de verantwoordelijke van de verpleegafdeling en aan een verpleegkundige van het palliatief supportteam. Afhankelijk van de vraag en de noodzaak kan de vrijwilliger bij één of meerdere patiënten worden ingeschakeld. De vrijwilliger kan altijd terugvallen op het palliatief supportteam en op de verantwoordelijke van de verpleegafdeling.

 

De palliatieve zorgeenheid Ten Oever

Vrijwilligers op de palliatieve zorgeenheid werken altijd binnen dezelfde structuur. De vrijwilliger komt op vast afgesproken tijdstippen. Bij aanvang van zijn dienst krijgt de vrijwilliger de nodige informatie over de patiënten en over de taken als vrijwilliger. Deze taakinvulling kan heel verscheiden zijn maar het bieden van contact en aanwezigheid staat voorop. Praktische taken, zoals hulp bij de maaltijden, dienen enkel als ondersteuning van het contact.

De vrijwilliger kan tijdens één dienst contact hebben met verschillende patiënten en hun familie. De vrijwilliger kan altijd terugvallen op de verpleegkundigen van de palliatieve zorgeenheid.