Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
28/11/2023
13.30u
TRAINING VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

Wil je graag meer weten over wat vroegtijdige zorgplanning allemaal inhoudt?  Wil je het verschil tussen de diverse wilsverklaringen kennen?  Wil je concrete handvaten om een gesprek omtrent vroegtijdige zorgplanning aan te gaan? 

Voor meer info : KLIK HIER

 

14/12/2023
20.00u
PALLIATIEVE SEDATIE

Tijdens deze opleiding wordt het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie duidelijk uitgelegd.  Wanneer kan je als arts palliatieve sedatie toepassen, wat zijn de wettelijke richtlijnen, wat kan je als familie verwachten en vragen, wat kan je als patiënt beslissen?

Voor meer info: KLIK HIER

 

 

16/01/2024
10.00u
HELP, WAT MOET IK ZEGGEN?

Wat zeg je tegen een ernstig zieke bewoner die zich afvraagt : 'Waarom overkomt mij dit?'  of tegen een succesvolle patiënt voor wie het leven een ondraaglijke sleur is geworden?  Kortom, hoe kun je helpen als er geen oplossing voorhanden zijn?  Veel hulpverleners ervaren een methodische onhandigheid bij het in gesprek treden rond zinvragen.  Deze opleiding wil hieraan tegemoet komen door veel interactie, casus en eigen inbreng van de deelnemers.

Voor meer info : KLIK HIER

 

 

 

18/01/2024
13.00u
TRAJECT THUIS-VERPLEEGKUNDIGE

Thuisverpleegkundigen komen ook op regelmatige basis in contact met palliatieve zorg.  We ontworpen een specifiek traject voor deze beroepsgroep, rekening houdend met hun specifieke dagindeling.   We organiseren een 3-delig traject met focus op 1) werken met een spuitaandrijver, 2) casusbespreking en 3) communicatie met familie.

Voor meer info : KLIK HIER

 

25/01/2024
20.00u
NEE, IK GA NIET DOOD!

Hoe ga je om met ontkenning in palliatieve zorg?  Wat maakt dat hulpverleners het moeilijk hebben met dit copingmechanisme? 

Voor meer info : KLIK HIER

06/02/2024
13.30u
CULTURELE DIVERSITEIT

Palliatieve zorg is voor iedereen, maar hoe gaan we om met andere culturen en gewoontes?  Hoe vermijden we het hokjesdenken en hoe ontwikkelen we een open attitude naar culturen met andere waarden?

Voor meer info : KLIK HIER

04/03/2024
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG voorjaar 2024

Wil je je 6 dagen verdiepen in palliatieve zorg?  Deze opleiding zorgt dat je kennis vergaart over de vier pijlers van palliatieve zorg.  Je leert wat de basisprincipes zijn en hoe je deze kan toepassen in de praktijk.

Voor meer info : KLIK HIER

 

05/03/2024
INTERVISIE DINSDAGGROEP

Werk je in een woonzorgcentrum en heb je de Basisopleiding Palliatieve Zorg gevolgd?  Werk je als Palliatieve referent in een organisatie?  Dan kan jij tijdens de intervisiemomenten reflecteren over meegemaakte casussen en herkenbare situaties met collega's uit het werkveld. 

Voor meer info : KLIK HIER

 

11/03/2024
14.00u
INTERVISIE MAANDAGGROEP

Werk je in een woonzorgcentrum en heb je de Basisopleiding Palliatieve Zorg gevolgd?  Werk je als Palliatief referent in een organisatie?  Dan kan jij tijdens de intervisiemomenten reflecteren over meegemaakte casussen en herkenbare situaties met collega's uit het werkveld.

Voor meer info : KLIK HIER 

12/03/2024
13.30u
IS AFZIEN VAN VOEDING EN VOCHT AFZIEN?

Over zin en onzin van voeding en vocht in palliatieve zorg.  Wat is de meerwaarde van kunstmatige voeding?  Welk comfortzorg is mogelijk als eten en drinken niet meer lukt?  Hoe gaat familie hier mee om en welke psychosociale impact heeft dit?  Wat als een patiënt bewust kiest om te stoppen met eten en drinken?

Voor meer info : KLIK HIER 

23/04/2024
09.00u
ZIJN MOEILIJKE FAMILIES ECHT MOEILIJK?

De ene familie is de andere niet.  Tijdens deze tweedaagse opleiding in contextuele hulpverlening krijg je handvaten om om te gaan met families die door een moeilijke tijd gaan, de aandacht opeisen, je onder druk zetten of onmogelijke vragen stellen.  Tijdens de eerste dag wordt het gebruik van het genogram en meerzijdige partijdigheid belicht.  Op de tweede dag is er aandacht voor het voeren van een kwalitatief familiegesprek en het gebruiken van verbindende vragen.

Voor meer info : KLIK HIER

21/05/2024
13.00u
PALLIATIEVE ZORG EN DEMENTIE

Vanaf wanneer voer je een gesprek rond vroegtijdige zorgplanning en hoe doe je dit bij mensen met dementie?   Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met dementie is niet evident.  Deze opleiding geeft duiding bij de moeilijkheden, de onduidelijkheden en biedt veel ruimte om casuïstiek te bespreken.

Voor meer info : KLIK HIER

28/05/2024
09.00u
Complementaire zorg bij palliatieve patiënten

Hulpverleners en mantelzorgers hebben handvaten nodig om onmacht te voorkomen en betekenisvol te zijn in de zorg voor palliatieve patiënten. Complementaire zorg kan hen hierbij helpen. Naast het toepassen van deze zorg kunnen we mantelzorgers coachen in deze vorm van comfortzorg. De vierdaagse opleiding biedt een stevige kennismaking en is theoretisch onderbouwd. We werken ervaringsgericht. Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten volgen weldra.

28/05/2024
13.30u
PALLIATIEVE ZORG EN KANSARMOEDE

Iedereen heeft recht op een waardige laatste levensfase.  Hoe gaan we binnen palliatieve zorg om met armoede-problematiek?  Hoe wordt er best gecommuniceerd en hoe empoweren we deze personen?  

Voor meer info : KLIK HIER

30/09/2024
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG najaar 2024

Wil je je 6 dagen verdiepen in palliatieve zorg?   Deze opleiding zorgt dat je kennis vergaart over de vier pijlers van palliatieve zorg.  Je leert wat de basisprincipes zijn en hoe je deze kan toepassen in de praktijk.   

Voor meer info : KLIK HIER