Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
12/12/2022
12.00u
FAMILIES EN DRUK

Families onder druk : kader & handvaten

Families die druk zetten : kader & handvaten

Doelgroep:

Zorgverleners palliatieve zorg werkzaam op palliatieve eenheid, in palliatieve supportteams ziekenhuizen & MBE

Voor meer info: KLIK HIER

24/01/2023
13.00u
OMGAAN MET ETNISCHE DIVERSITEIT

Hoe ontwikkelen we een open attidude naar andere waarden toe?

Waar heeft cultuur een invloed op?

Wat zijn de gewoontes van anderen?

Hoe vermijden we het hokjesdenken?

Voor meer info : KLIK HIER

07/02/2023
11.30u
SMARTLUNCH - PALLIATIEVE ZORG EN PARAMEDICI

Wat is palliatieve zorg?

Hoe wordt de kwaliteit van leven een gedeelde zorg?

Hoe kan je vanuit het eigen specialisme bijdragen aan de complexe situatie van de patiënt?

Voor meer info : KLIK HIER 

16/02/2023
20.00u
EUTHANASIE BIJ PSYCHISCH LIJDEN

Wat zijn de wettelijke criteria?

Wie komt in aanmerking?

Hoe passen we dit toe in de praktijk?

Voor meer info : KLIK HIER

21/02/2023
11.30u
SMARTLUNCH - PALLIATIEVE ZORG EN SOCIALE DIENST

Wat is palliatieve zorg?

Hoe ziet het zorglandschap eruit?

Wat kan ik als sociaal werker betekenen voor de patiënt en de familie?

Voor meer info : KLIK HIER

03/03/2023
09.00u
Opleiding Vroegtijdige Zorgplanning (2023)

Omdat het belang van een goed gesprek rond levenseindezorg almaar meer toeneemt organiseren we i.s.m. Vives Hogeschool en de netwerken palliatieve zorg van West-Vlaanderen opnieuw de opleiding Vroegtijdige Zorgplanning.

 

Aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
Inschrijven via vorming@demantel.net

 

Meer info : Klik hier

06/03/2023
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

Wat zijn de basisprincipes van palliatieve zorg?

Hoe communiceren en luisteren we?

Wat zijn de 4 pijlers van palliatieve zorg?

Wat is zorgethiek?

Hoe gaan we om met verlies en rouw?

Voor meer info : KLIK HIER

 

07/03/2023
08.30u
DRIEDAAGSE COMPLEMENTAIRE ZORG

Wat is complementaire zorg?

Wat zijn de voordelen?

Hoe kunnen we de patiënt meer comfort bieden?

Voor meer info : KLIK HIER

07/03/2023
14.00u
INTERVISIE - WAARDEVOLLE INZICHTEN - (telkens op dinsdagen)

Ben je werkzaam in een woonzorgcentrum én heb je de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd of ben je palliatief referent?

Wil je reflecteren over het werk?

Voor meer info : KLIK HIER

09/03/2023
14.00u
INTERVISIE - WAARDEVOLLE INZICHTEN - (telkens op donderdagen)

Ben je werkzaam in een woonzorgcentrum én heb je de basisopleiding palliatiefe zorg gevolgd of ben je palliatief referent?

Wil je reflecteren over het werk?

Voor meer info : KLIK HIER

13/03/2023
14.00u
INTERVISIE - WAARDEVOLLE INZICHTEN - (telkens op maandagen)

Ben je werkzaam in een woonzorgcentrum én heb je de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd of ben je palliatief referent?

Wil je reflecteren over het werk?

Voor meer info : KLIK HIER

28/03/2023
13.30u
TRAINING VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

Wat is vroegtijdige zorgplanning (VZP)?

Welke verschillende wilsverklaringen zijn er?

Hoe ga ik zo een gesprek aan?

Voor meer info : KLIK HIER

25/04/2023
13.30u
PALLIATIEVE ZORG EN KANSARMOEDE

Wat is de armoede-problematiek vandaag?

Hoe kunnen we armoede-sensitief werken?

Hoe communiceren we?

Hoe empoweren we mensen in armoede?

Voor meer info : KLIK HIER

11/05/2023
13.30u
PALLIATIEVE ZORG EN DEMENTIE

Wat is dementie en jongdementie?

Wat zijn de meest voorkomende vragen over de grenzen van behandelen en het levenseinde?

Voor meer info : KLIK HIER

26/05/2023
09.00u
KOESTEREN VAN MANTELZORGERS

Hoe hebben we oog voor de mantelzorger?

Hoe (h)erkennen we de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg?

Hoe vinden we de balans tussen draaglast en draagkracht?

Voor meer info : KLIK HIER

12/06/2023
13.00u
VINGERVLUGHEID INZAKE SPIRITUELE REGISTRATIE

Wat na een gevolgde opleiding spirituele zorg?

Wat als er te weinig oefenkansen zijn om de registratiemodellen toe te passen?

Voor meer info : KLIK HIER

02/10/2023
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

Wat zijn de basisprincipes van palliatieve zorg?

Hoe communiceren en luisteren we?

Wat zijn de 4 pijlers van palliatieve zorg?

Wat is zorgethiek?

Hoe gaan we om met verlies en rouw?

Voor meer info : KLIK HIER