Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
15/09/2022
13.30u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR VRIJWILLIGERS - NAJAAR 2022

Wij bieden je een onderdompeling in palliatieve zorg waarbij er belangrijke handvatten worden aangereikt om tijdens het vrijwilligerswerk te kunnen gebruiken.

De inschrijving dient te gebeuren door de organisatie waar de kandidaat-vrijwilliger/vrijwilliger wordt ingeschakeld of zal worden ingeschakeld.

Voor meer info: KLIK HIER

19/09/2022
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGKUNDIGEN - NAJAAR 2022

Deze opleiding richt zicht in de eerste plaats tot verzorgend en verpleegkundig personeel werkzaam in een woonzorgcentrum,

maar ook medewerkers uit ziekenhuis of thuiszorg kunnen deelnemen.

 

Voor meer info: KLIK HIER

03/10/2022
19.30u
NIET TE JONG VOOR VERLIES

Om kinderen beter voor te bereiden en te ondersteunen bij verlies en verdriet, kan het helpend zijn om zelf meer te weten over hoe kinderen denken over de dood, hoe ze rouwen en wat hen kan helpen.

Doelgroep:

Zorgverleners & geïnteresseerden

Voor meer info: KLIK HIER

13/10/2022
14.00u
LEVENSMOEHEID BIJ OUDEREN

Levensmoeheid in beeld

Mogelijkheden om met levensmoeheid om te gaan als zorgverlener.

Doelgroep:

Artsen & zorgverleners

Voor meer info: KLIK HIER

24/11/2022
14.00u
PALLIATIEVE ZORG BIJ MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING

Palliatieve zorg: wanneer & hoe?

Het PALLI-instrument

Doelgroep:

Zorgverleners palliatieve zorg en voor mensen met verstandelijke beperking

Voor meer info: KLIK HIER

12/12/2022
12.00u
FAMILIES EN DRUK

Families onder druk : kader & handvaten

Families die druk zetten : kader & handvaten

Doelgroep:

Zorgverleners palliatieve zorg werkzaam op palliatieve eenheid, in palliatieve supportteams ziekenhuizen & MBE

Voor meer info: KLIK HIER

03/03/2023
09.00u
Opleiding Vroegtijdige Zorgplanning (2023)

Omdat het belang van een goed gesprek rond levenseindezorg almaar meer toeneemt organiseren we i.s.m. Vives Hogeschool en de netwerken palliatieve zorg van West-Vlaanderen opnieuw de opleiding Vroegtijdige Zorgplanning.

 

Aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
Inschrijven via vorming@demantel.net

 

Meer info volgt.