Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
25/04/2023
13.30u
PALLIATIEVE ZORG EN KANSARMOEDE

Wat is de armoede-problematiek vandaag?

Hoe kunnen we armoede-sensitief werken?

Hoe communiceren we?

Hoe empoweren we mensen in armoede?

Voor meer info : KLIK HIER

11/05/2023
13.30u
PALLIATIEVE ZORG EN DEMENTIE

Wat is dementie en jongdementie?

Wat zijn de meest voorkomende vragen over de grenzen van behandelen en het levenseinde?

Voor meer info : KLIK HIER

26/05/2023
09.00u
KOESTEREN VAN MANTELZORGERS

Hoe hebben we oog voor de mantelzorger?

Hoe (h)erkennen we de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg?

Hoe vinden we de balans tussen draaglast en draagkracht?

Voor meer info : KLIK HIER

12/06/2023
13.00u
VINGERVLUGHEID INZAKE SPIRITUELE REGISTRATIE

Wat na een gevolgde opleiding spirituele zorg?

Wat als er te weinig oefenkansen zijn om de registratiemodellen toe te passen?

Voor meer info : KLIK HIER

02/10/2023
09.00u
BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG najaar 2023

Wat zijn de basisprincipes van palliatieve zorg?

Hoe communiceren en luisteren we?

Wat zijn de 4 pijlers van palliatieve zorg?

Wat is zorgethiek?

Hoe gaan we om met verlies en rouw?

Voor meer info : KLIK HIER